Dịch vụ visa các nước

TỔNG HỢP VISA 

 

 

STT

TÊN NƯỚC

DU LỊCH TỰ TÚC

DU LỊCH THĂM THÂN

CÔNG TÁC

1

 

HÀN QUỐC

 
 • Passport gốc
 • 2 ảnh 4x6 nền trắng
 • Sổ hộ khẩu
 • CMND
 • HĐLĐ + đơn xin nghỉ phép (nếu là cán bộ công nhân viên)
 • Giấy ĐKKD + thuế 1 tháng gần nhất (nếu là chủ doanh nghiệp)
 • Xác nhận số dư ngân hàng từ 100.000.0000 triệu trở lên.
 • Giấy tờ sở hữu bất động sản
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan

 

Hồ sơ người mời chuẩn bị:

 • Thư mời bản chính, giấy bảo lãnh
 • Các giấy tờ chứng minh nhân thân
 • Các giấy tờ chứng minh mối liên hệ
 • Giấy tờ chứng minh bảo lãnh tài chính (nếu phía người mời chi trả )

Hồ sơ người được mời chuẩn bị:

 • Hộ chiếu
 • Hình 4x6 – 2 tấm
 • Hình gia đình
 • 1 Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú chứng minh mối quan hệ với người mới
 • Giấy tờ chứng minh tài chính ( nếu tự chi trả chi phí)
 • CMND  

Hồ sơ người mời chuẩn bị:

 • Thư mời
 • Bộ hồ sơ bảo lãnh,..

Hồ sơ người được mời chuẩn bị:

 • Quyết định cử đi công tác
 • Giấy xác nhận nhân viên
 • Giấy tờ liên quan tới hoạt động của công ty
 • Giấy chứng nhận nộp thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh,…
 • Giấy chứng minh mối quan hệ với người mời
 • Hộ chiếu
 • Hình 4x6 – 2 tấm

PHÍ LSQ: 20 USD

PHÍ DV: 1.200.000 -

2.200.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 20 USD

PHÍ DV: 1.200.000 -

2.200.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 20 USD

PHÍ DV: 1.200.000 -

2.200.000 VNĐ

2

 

NHẬT BẢN

 
 • Passport gốc
 • 2 ảnh 4x6 nền trắng
 • Sổ hộ khẩu
 • CMND
 • HĐLĐ  + đơn xin nghỉ phép (nếu là cán bộ công nhân viên)
 • Giấy ĐKKD  + thuế 1 tháng gần nhất (nếu là chủ doanh nghiệp)
 • Xác nhận số dư ngân hàng từ 200.000.0000 triệu trở lên.
 • Giấy tờ sở hữu bất động sản
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan

Hồ sơ người mời chuẩn bị:

 • Thư mời bản chính, giấy bảo lãnh
 • Các giấy tờ chứng minh nhân thân
 • Các giấy tờ chứng minh mối liên hệ
 • Giấy tờ chứng minh bảo lãnh tài chính (nếu phía người mời chi trả )
 • Bản gốc 

Hồ sơ người được mời chuẩn bị:

 • Hộ chiếu
 • Hình 4x6 – 2 tấm
 • Hình gia đình
 • 1 Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú chứng minh mối quan hệ với người mới
 • Giấy tờ chứng minh tài chính ( nếu tự chi trả chi phí)
 • CMND

Hồ sơ người mời chuẩn bị:

 • Thư mời
 • Bộ hồ sơ bảo lãnh,..
 • Bản gốc

Hồ sơ người được mời chuẩn bị:

 • Quyết định cử đi công tác
 • Giấy xác nhận nhân viên
 • Giấy tờ liên quan tới hoạt động của công ty
 • Giấy chứng nhận nộp thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh,…
 • Giấy chứng minh mối quan hệ với người mời
 • Hộ chiếu
 • Hình 4x6 – 2 tấm

PHÍ LSQ: 550.000 VNĐ

PHÍ DV: 800.000 - 1.500.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 550.000 VNĐ

PHÍ DV: 800.000 - 1.500.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 550.000 VNĐ

PHÍ DV: 800.000 - 1.500.000 VNĐ

3

 

ĐÀI LOAN

 
 • Passport gốc
 • 2 ảnh 4x6 nền trắng
 • Sổ hộ khẩu
 • CMND
 • HĐLĐ
 • Sao kê lương
 • Đơn xin nghỉ phép (nếu là cán bộ công nhân viên)
 • Giấy ĐKKD + thuế 1 tháng gần nhất (nếu là chủ doanh nghiệp)
 • Thẻ bảo hiểm y tế
 • Xác nhận số dư ngân hàng từ 200.000.0000 triệu trở lên.
 • Giấy tờ sở hữu bất động sản
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan

Hồ sơ người mời chuẩn bị:

 • Thư mời bản chính, giấy bảo lãnh
 • Các giấy tờ chứng minh nhân thân
 • Các giấy tờ chứng minh mối liên hệ
 • Giấy tờ chứng minh bảo lãnh tài chính (nếu phía người mời chi trả)

Hồ sơ người được mời chuẩn bị:

 • Hộ chiếu
 • Hình 4x6 – 2 tấm
 • Hình gia đình
 • Giấy khai sinh
 • Hộ khẩu thường trú chứng minh mối quan hệ với người mời
 • CMND
 • Giấy tờ chứng minh tài chính/ công việc (nếu tự chi trả chi phí)

Hồ sơ người mời chuẩn bị:

 • Thư mời
 • Bộ hồ sơ bảo lãnh,..

Hồ sơ người được mời chuẩn bị:

 • Quyết định cử đi công tác
 • Giấy xác nhận nhân viên
 • Thẻ bảo hiểm y tế
 • Giấy tờ liên quan tới hoạt động của công ty
 • Giấy chứng nhận nộp thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng minh mối quan hệ với người mời
 • Hộ chiếu
 • Hình 4x6 – 2 tấm

PHÍ LSQ: 50 USD

PHÍ DV: 800.000 - 1.500.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 50 USD

PHÍ DV: 800.000 - 1.500.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 50 USD

PHÍ DV: 800.000 - 1.500.000 VNĐ

4

TRUNG QUỐC

Liên hệ hotline để được hướng dẫn hồ sơ vào từng  thời điểm

5

HỒNG KONG

Liên hệ hotline để được hướng dẫn hồ sơ vào từng  thời điểm

6

MA CAU

Liên hệ hotline để được hướng dẫn hồ sơ vào từng  thời điểm

7

 

ẤN ĐỘ

 

 • Hộ chiếu gốc+ bản photo
 • 2 hình 5x5
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan
 • Hộ chiếu VN:  3-4 ngày làm việc working days.
 • Hộ chiếu NN: ít nhất 5 ngày làm việc.
 • Trường hợp khẩn: thêm 100 USD/ người (24h)
 • Hộ chiếu gốc+ bản photo
 • 2 hình 5x5
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan
 • Các giấy tờ liên quan đến mục đích thăm thân
 • Hộ chiếu VN:  3-4 ngày làm việc working days.
 • Hộ chiếu NN: ít nhất 5 ngày làm việc.
 • Trường hợp khẩn: thêm 100 USD/ người (24h)
 • Hộ chiếu gốc+ bản photo
 • 2 hình 5x5
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan
 • Thư mời, quyết định đi công tác,…
 • Hộ chiếu VN:  3-4 ngày làm việc working days.
 • Hộ chiếu NN: ít nhất 5 ngày làm việc.
 • Trường hợp khẩn: thêm 100 USD/ người (24h)

PHÍ LSQ: 43 USD

PHÍ DV: 400.000 - 1.200.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 43 USD

PHÍ DV: 400.000 - 1.200.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 123 USD

PHÍ DV: 400.000 - 1.200.000 VNĐ

8

 

DU BAI

 

 • Hộ chiếu
 • Hình 4 x 6

 

 

PHÍ DV: 2.600.000 - 3.600.000 VNĐ    

9

 

ÚC

 
 • 2 tấm ảnh 4 X 6cm phong trắng (hình mới chụp trong vòng 6 tháng)
 • Hộ chiếu có ký tên và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có).
 • Bản sao y có thị thực mặt thông tin hộ chiếu và các trang có dấu xuất nhập cảnh, nhãn dán thị thực visa của các nước đã đi qua.
 • Giấy khai sinh và CMND (bản photo có thị thực).
 • Sổ hộ khẩu sao y có thị thực tất cả các trang.
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc giấy xác nhận ly hôn (bản photo có thị thực)
 • Bản photo có thị thực của giấy tờ nhà, đất, xe hơi (nếu có), …
 • Bản photo có thị thực Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư TKNH trên 200,000,000 VNĐ (trong thời gian 01 tháng gần nhất)
 • Giấy tờ chứng minh công việc hiện tại
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan

** Lưu ý:

 • LSQ Úc có thể yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ. Quý khách vui lòng bổ sung (nếu có yêu cầu)
 • Thời gian làm visa từ 4- 8 tuần
 • Trường hợp khẩn liên hệ hotline để được hỗ trợ
 • 2 tấm ảnh 4 X 6cm phong trắng (hình mới chụp trong vòng 6 tháng)
 • Hộ chiếu có ký tên và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có).
 • Bản sao y có thị thực mặt thông tin hộ chiếu và các trang có dấu xuất nhập cảnh, nhãn dán thị thực visa của các nước đã đi qua.
 • Giấy khai sinh và CMND (bản photo có thị thực).
 • Sổ hộ khẩu sao y có thị thực tất cả các trang.
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc giấy xác nhận ly hôn (bản photo có thị thực)
 • Bản photo có thị thực của giấy tờ nhà, đất, xe hơi (nếu có), …
 • Bản photo có thị thực Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư TKNH trên 200,000,000 VNĐ (trong thời gian 01 tháng gần nhất)
 • Giấy tờ chứng minh công việc hiện tại
 • Thư mời và bảo lãnh của người thân bên Úc

** Lưu ý:

 • LSQ Úc có thể yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ. Quý khách vui lòng bổ sung (nếu có yêu cầu)
 • Thời gian làm visa từ 4- 8 tuần
 • Trường hợp khẩn liên hệ hotline để được hỗ trợ
 • 2 tấm ảnh 4 X 6cm phong trắng (hình mới chụp trong vòng 6 tháng)
 • Hộ chiếu có ký tên và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có). Bản sao y có thị thực mặt thông tin hộ chiếu và các trang có dấu xuất nhập cảnh, nhãn dán thị thực visa của các nước đã đi qua.
 • Giấy khai sinh và CMND (bản photo có thị thực).
  Sổ hộ khẩu sao y có thị thực tất cả các trang.
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc giấy xác nhận ly hôn (bản photo có thị thực)
 • Giấy tờ chứng minh công việc hiện tại.
 • Giấy tờ chứng minh phía đơn vị thanh toán chi phí.
 • Chứng từ liên quan đến chuyến đi công tác

** Lưu ý:

 • LSQ Úc có thể yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ. Quý khách vui lòng bổ sung (nếu có yêu cầu)
 • Thời gian làm visa từ 4- 8 tuần
 • Trường hợp khẩn liên hệ hotline hỗ trợ

PHÍ LSQ: 3.000.000 VNĐ

PHÍ DV: 1.200.000 - 2.200.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 3.000.000 VNĐ

PHÍ DV: 1.200.000 - 2.200.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 4.610.000 VNĐ

PHÍ DV: 1.200.000 - 2.200.000 VNĐ

10

 

NEW ZEALAND

 
 • Passport gốc
 • 2 ảnh 4 x 6 nền trắng
 • CMND
 • Giấy khai sinh
 • Sổ hộ khẩu
 • Sơ yếu lý lịch
 • Chứng nhận kết hôn (bản sao) hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • HĐLD (bản sao) hoặc giấy bổ nhiệm chức vụ (bản sao)
 • Giấy tờ nhà/ đất
 • Xác nhận số dư 300tr trở lên
 • Giấy tờ chứng minh công việc hiện tại
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan.
 • Thời gian làm visa từ 4- 8 tuần
 • Trường hợp khẩn liên hệ hotline hỗ trợ
 • Passport gốc
 • 2 ảnh 4 x 6 nền trắng
 • CMND
 • Giấy khai sinh
 • Sổ hộ khẩu
 • Sơ yếu lý
 • Chứng nhận kết hôn (bản sao) hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • HĐLD (bản sao) hoặc giấy bổ nhiệm chức vụ (bản sao)
 • Giấy tờ nhà/ đất
 • Xác nhận số dư 300tr trở lên
 • Giấy tờ chứng minh công việc hiện tại
 • Thông tin người thân tại New Zealand
 • Bản sao hộ chiếu của người ở NZ
 • Thư mời của người ở NZ
 • Bằng chứng về mối quan hệ của quý vị với người thân (khai sinh, giấy kết hôn, v.v…)
 • Bằng chứng về mối quan hệ với bạn đời/ bạn trai/ bạn gái, hôn phu/thê: bản tường trình mối quan hệ và những bằng chứng khác như giấy đăng ký kết hôn, thư từ điện thoại liên lạc, hình ảnh, v.v…
 • Passport gốc
 • 2 ảnh 4 x 6 nền trắng
 • CMND
 • Giấy khai sinh
 • Sổ hộ khẩu
 • Sơ yếu lý
 • Chứng nhận kết hôn (bản sao) hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • HĐLD (bản sao) hoặc giấy bổ nhiệm chức vụ (bản sao)
 • Thông tin Công ty cử đi công tác
 • Thông tin đối tác tại New Zealand

PHÍ LSQ: 145 USD + 925.000 VNĐ

PHÍ DV: 1.200.000 - 3.000.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 145 USD + 925.000 VNĐ

PHÍ DV: 1.200.000 - 3.000.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 145 USD + 925.000 VNĐ

PHÍ DV: 1.200.000 - 3.000.000 VNĐ

11

 

CANADA

 
 • Passport gốc
 • 2 ảnh 4 x 6 nền trắng
 • CMND
 • Giấy khai sinh
 • Sổ hộ khẩu
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
 • Chứng nhận kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • HĐLD hoặc giấy bổ nhiệm chức vụ
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Sao kê 6 tháng lương gần  nhất
 • Giấy tờ nhà/ đất
 • Xác nhận số dư 300tr trở lên
 • Giấy Đăng ký kinh doanh
 • Thuế
 • Giấy tờ xe ô tô
 • Kế hoạch du lịch 
 • Passport gốc
 • 2 ảnh 4 x 6 nền trắng
 • CMND
 • Giấy khai sinh
 • Sổ hộ khẩu
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
 • Chứng nhận kết hôn hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân
 • HĐLD hoặc giấy bổ nhiệm chức vụ
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Sao kê 6 tháng lương gần  nhất
 • Giấy tờ nhà/ đất
 • Xác nhận số dư 300tr trở lên
 • Giấy Đăng ký kinh doanh
 • Thuế
 • Giấy tờ xe ô tô
 • Thư mời và bảo lãnh của người thân bên Canada
 • 2 tấm ảnh 4 X 6cm phong trắng (hình mới chụp trong vòng 6 tháng)
 • Hộ chiếu có ký tên và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có).
 • Giấy khai sinh
 • CMND
 • Sổ hộ khẩu sao y có thị thực tất cả các trang.
 • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình) hoặc giấy xác nhận ly hôn (bản photo có thị thực)
 • Giấy tờ chứng minh công việc hiện tại.
 • Giấy tờ chứng minh phía đơn vị thanh toán chi phí.
 • Chứng từ liên quan đến chuyến đi công tác

PHÍ LSQ: 75 USD + Lệ phí hành chính IOM (15 USD), thời gian xét là 4 tuần.

PDV: 1.400.000 - 3.000.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 75 USD + Lệ phí hành chính IOM (15 USD), thời gian xét là 4 tuần.

PDV: 1.400.000 - 3.000.000 VNĐ

 

12

 

MỸ

 

 • 2 tấm ảnh 5 x 5 mới chụp trong vòng 6 tháng
 • Sổ hộ khẩu gia đình
 • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có)
 • Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng, có chữ ký của người mang hộ chiếu
 • Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư TKNH giá trị ít nhất 200.000.000 VNĐ
 • Đơn xin nghỉ phép và hợp đồng lao động - Nếu Quý khách là CBCNV
 • Giấy phép thành lập công ty và thuế 1 tháng gần nhất (Nếu Quý khách là chủ doanh nghiệp)
 • Giấy khai sinh đối với trường hợp con đi chung với bố mẹ
 • Giấy chứng nhận sở hữu bất động sản
 • Hộ chiếu cũ (nếu có)
 • Lịch trình tham quan
 • 2 tấm ảnh 5 x 5 mới chụp trong vòng 6 tháng
 • Sổ hộ khẩu gia đình
 • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có)
 • Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng, có chữ ký của người mang hộ chiếu
 • Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư TKNH giá trị ít nhất 200.000.000 VNĐ
 • Đơn xin nghỉ phép và hợp đồng lao động - Nếu Quý khách là CBCNV
 • Giấy phép thành lập công ty và thuế 1 tháng gần nhất (Nếu Quý khách là chủ doanh nghiệp)
 • Giấy khai sinh đối với trường hợp con đi chung với bố mẹ
 • Giấy chứng nhận sở hữu bất động sản
  Hộ chiếu cũ (nếu có)
 • Thư mời + giấy bão lãnh người thân
 • 2 tấm ảnh 5 x 5 mới chụp trong vòng 6 tháng
 • Sổ hộ khẩu gia đình
 • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có)
 • Hộ chiếu còn hạn sử dụng trên 6 tháng, có chữ ký của người mang hộ chiếu
 • Giấy phép thành lập công ty và thuế 1 tháng gần nhất
 • Hợp đồng lao động
 • Thư mời + quyết định cử đi công tác
 • Hộ chiếu cũ (nếu có) 

PHÍ DV: 500.000 - 2.000.000 VNĐ

   

13

NAM PHI

 • Hộ chiếu
 • Ảnh
 • CMND
 • Giấy tờ quyền sở hữu nhà đất/ Hợp đồng mua bán nhà
 • Sổ hộ khẩu
 • Giấy chứng minh điện nước sinh hoạt trong 3 tháng gần nhất.
 • Xác nhận nơi ở tại Nam Phi

 

 

14

BRAXIN

 • 2 ảnh 3x4 nền trắng
 • Booking vé và khách sạn
 • Bank statement (in sao kê) của khách trong vòng 6 tháng gần nhất (bản gốc có dấu của ngân hàng)
 • Hộ chiếu gốc đã ký tên, còn hạn trên 6 tháng
 • Đơn xin nghỉ phép (nếu đang đi làm)
 • Hồ sơ nộp tại ĐSQ BARZIL tại Hà Nội, thời gian xét cấp visa là 10 ngày làm việc.
   

PHÍ LSQ: CẬP NHẬT SAU

PHÍ DV: 700.000 - 2.500.000 VNĐ

   
15   PHÁP  
 • 2 tấm ảnh 4 X 6cm phong trắng (hình mới chụp trong vòng 6 tháng)
 • Hộ chiếu có ký tên và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có)
 • Bản sao rõ ràng từng trang sổ hộ khẩu gia đình

Đối với quý khách dưới 18 tuổi:

 • Giấy khai sinh và Giấy đồng ý cho đi du lịch của Ba /Mẹ (Có xác nhận của Phường/Xã)
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình)
 • Bản sao giấy tờ nhà, đất..
 • Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư TKNH trên 5000 USD (trong thời gian gần nhất)

Đối với khách là CB-CNV cần:

 • Hợp đồng lao động với mức lương và bản sao kê mức lương.
 • Quyết định bổ nhiệm chức vụ ( nếu quý khách đang có chức vụ trong công ty)
 • Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch

Đối với khách là chủ doanh nghiệp cần:

 • Giấy phép thành lập công ty hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Biên lai thuế trong 3 tháng gần nhất.
 • Trường hợp khách đã nghỉ hưu thì cần giấy xác nhận hưu trí.
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan
 • 2 tấm ảnh 4 X 6cm phong trắng (hình mới chụp trong vòng 6 tháng)
 • Hộ chiếu có ký tên và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có)
 • Bản sao rõ ràng từng trang sổ hộ khẩu gia đình

Đối với quý khách dưới 18 tuổi:

 • Giấy khai sinh và Giấy đồng ý cho đi du lịch của Ba /Mẹ (Có xác nhận của Phường/Xã)
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã lập gia đình)
 • Bản sao giấy tờ nhà, đất
 • Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư TKNH trên 5000 USD (trong thời gian gần nhất)

Đối với khách là CB-CNV cần:

 • Hợp đồng lao động với mức lương và bản sao kê mức lương.
 • Quyết định bổ nhiệm chức vụ (nếu quý khách đang có chức vụ trong công ty)
 • Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch

Đối với khách là chủ doanh nghiệp cần:

 • Giấy phép thành lập công ty hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Biên lai thuế trong 3 tháng gần nhất.
 • Trường hợp khách đã nghỉ hưu thì cần giấy xác nhận hưu trí.
 • Thư mời và bảo lãnh của người thân
 • 2 tấm ảnh 4 X 6cm phong trắng (hình mới chụp trong vòng 6 tháng)
 • Hộ chiếu có ký tên và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có)
 • Bản sao rõ ràng từng trang sổ hộ khẩu gia đình
 • Hợp đồng lao động với mức lương và bản sao kê mức lương.
 • Quyết định bổ nhiệm chức vụ ( nếu quý khách đang có chức vụ trong công ty)
 • Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch

Đối với khách là chủ doanh nghiệp cần :

 • Giấy phép thành lập công ty hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Biên lai thuế trong 3 tháng gần nhất.
 • Quyết định cử đi công tác
 • Các giấy tờ liên quan
 • Thư mời đối t ác

 

 

PHÍ LSQ: 60 EUR

PHÍ DV: 1.200.000 - 2.500.000 VNĐ

 

PHÍ LSQ: 60 EUR

PHÍ DV: 1.200.000 - 2.500.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 60 EUR
PHÍ DV: 1.200.000 - 2.500.000 VNĐ
16  ANH QUỐC 
 • 2 tấm ảnh 4 x 6 PHONG TRẮNG (hình mới chụp trong vòng 6 tháng)
 • Bản sao rõ ràng từng trang sổ hộ khẩu gia đình
 • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có) + Sơ lược Sơ yếu lý lịch (Họ tên Cha, Me, Vợ/Chồng,… địa chỉ, số điện thoại).
 • Hộ chiếu có ký tên và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có)
 • Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư TKNH giá trị ít nhất 10.000 USD.
 • Đơn xin nghỉ phép, Hợp đồng lao động và xác nhận chức vụ mức lương, địa chỉ, số điện thoại công ty (Có Mộc Đỏ công ty) - Nếu quý khách là CBCNV
 • Giấy phép thành lập công ty hoặc đăng ký kinh doanh – Nếu quý khách là chủ doanh nghiệp
 • Giấy khai sinh + Giấy đồng ý cho đi du lịch của Cha/Mẹ đối với quý khách dưới 18 tuổi
 • Giấy chứng nhận sở hữu Bất động sản: Nhà hoặc Đất.
 • Giấy tờ chứng minh công việc hiện tại
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan
 • 2 tấm ảnh 4 x 6 PHONG TRẮNG (hình mới chụp trong vòng 6 tháng)
 • Bản sao rõ ràng từng trang sổ hộ khẩu gia đình
 • Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có) + Sơ lược Sơ yếu lý lịch (Họ tên Cha, Me, Vợ/Chồng,… địa chỉ, số điện thoại).
 • Hộ chiếu có ký tên và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có)
 • Sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư TKNH giá trị ít nhất 10.000 USD.
 • Đơn xin nghỉ phép, Hợp đồng lao động và xác nhận chức vụ mức lương, địa chỉ, số điện thoại công ty (Có Mộc Đỏ công ty) - Nếu quý khách là CBCNV
 • Giấy phép thành lập công ty hoặc đăng ký kinh doanh (Nếu quý khách là chủ doanh nghiệp)
 • Giấy khai sinh + Giấy đồng ý cho đi du lịch của Cha/Mẹ đối với quý khách dưới 18 tuổi
 • Giấy chứng nhận sở hữu Bất động sản: Nhà hoặc Đất.
 • Giấy tờ chứng minh công việc hiện tại
 • Thư mời và bảo lãnh của người thân
 • 2 tấm ảnh 4 X 6cm phong trắng (hình mới chụp trong vòng 6 tháng)
 • Hộ chiếu có ký tên và còn hạn sử dụng trên 6 tháng + Hộ chiếu cũ (nếu có)
 • Bản sao rõ ràng từng trang sổ hộ khẩu gia đình
 • Hợp đồng lao động với mức lương và bản sao kê mức lương.
 • Quyết định bổ nhiệm chức vụ ( nếu quý khách đang có chức vụ trong công ty)
 • Đơn xin nghỉ phép để đi du lịch
 • Đối với khách là chủ doanh nghiệp cần :
 • Giấy phép thành lập công ty hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Biên lai thuế trong 3 tháng gần nhất.
 • Quyết định cử đi công tác
 • Các giấy tờ liên quan
 • Thư mời đối tác

PHÍ LSQ: 133 USD

PDV: 1.400.000 - 3.000.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 133 USD

PDV: 1.400.000 - 3.000.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 133 USD

PDV: 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ

17  CUBA 
 • Passport bản chính và bản copy
 • 2 hình 4*6 nền trắng
 • Booking vé máy bay
 • Booking khách sạn
 • Bảo hiểm du lịch
 • Lịch trình tour
   

PHÍ LSQ: 20 USD

PHÍ DV: 500.000 VNĐ

   

 

Facebook